Hến xào

Giá 25K

Ram – Quảng Ngãi Quán 76 Địa chỉ: 81 Lê Thúc Hoạch Tân Phú Photo: Heo Bũm BeoRam – Quảng Ngãi Quán 76 093 165 85 12 Quảng Ngãi Quán [nhào zô nào]

Bún mắm nêm

Giá 20k

Ram – Quảng Ngãi Quán 76 Địa chỉ: 81 Lê Thúc Hoạch Tân Phú Photo: Heo Bũm BeoRam – Quảng Ngãi Quán 76 093 165 85 12 Quảng Ngãi Quán [nhào zô nào]

Bánh bèo

Giá 3k

Ram – Quảng Ngãi Quán 76 Địa chỉ: 81 Lê Thúc Hoạch Tân Phú Photo: Heo Bũm BeoRam – Quảng Ngãi Quán 76 093 165 85 12 Quảng Ngãi Quán [nhào zô nào]

Don

Giá 20K

Rồi đi xa thấy nhớ Nhớ cao nguyên chờ đợi Mây lang thang đại ngàn Con suối về đi hoang. Ai đi xa rồi cũng nhớ nhưng nhớ nhất ở [nhào zô nào]

Ram bắp

Giá 35K

Ram – Quảng Ngãi Quán 76 Địa chỉ: 81 Lê Thúc Hoạch Tân Phú Photo: Heo Bũm BeoRam – Quảng Ngãi Quán 76 093 165 85 12 Quảng Ngãi Quán [nhào zô nào]

Da bò trộn

Giá 35K

Sản phẩm siêu đặc biệt mới ra lò của nhà em Da bò trộn Ngon không cưỡng nổi ❤️????? Photo: Ram- Quảng Ngãi Quán 76 Địa chỉ: 81 Lê Thúc [nhào zô nào]